Emico Logo Tagline Wit

Privacy statement

In dit Privacybeleid (“Beleid”) legt Emico B.V. (“Emico”, “wij”, “ons”, “onze”) uit hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, en met wie wij uw gegevens delen. Dit Beleid ziet op ons gebruik van uw informatie die wij verzamelen op of via www.emico.nl (de “Website”).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Persoonsgegevens” zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon; een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden. We verzamelen de volgende Persoonsgegevens van u:

 • Naam, adres, en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres; en
 • Informatie over het  gebruik van de Website.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij, en onze dienstverleners, verzamelen Persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder:

 • Via de Website
  Wij verzamelen Persoonsgegevens via de Website, bijvoorbeeld indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of een contactformulier invult.
 • Via cookies en vergelijkbare technologieën
  Wij verzamelen Persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij, en onze dienstverleners, gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of marketing-gerelateerde materialen
  Om u marketing-gerelateerde e-mails te sturen met betrekking tot onze diensten en nieuws over Emico. Wij verzenden deze berichten indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben.
 • Het personaliseren van uw ervaring op de Website
  Om uw voorkeuren te leren begrijpen, zodat wij de Website op uw voorkeur kunnen afstemmen. Wij personaliseren uw ervaring op de Website indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben.

Verder gebruiken wij uw Persoonsgegevens, voor zover toegestaan, ook voor andere legitieme zakelijke doelen, inclusief management-analyses, audits, de naleving van wet- en regelgeving,  beleid van Emico en in het kader van de behandeling van klachten en verwante onderzoeken en communicatie, en juridische en administratieve activiteiten. We gebruiken uw Persoonsgegevens ook om onderzoeken uit te voeren naar onwettige activiteiten, om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen en om te voldoen aan verzoeken van overheden en wetshandhavers.


Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw Persoonsgegevens met:

 • Onze dienstverleners, om deze dienstverlening te faciliteren:
  • Hosting bedrijven zoals: Hipex
  • Boekhoudsoftware zoals: Exact Online
  • Personalisatie zoals: Datatrics
  • Marketing Analytics zoals: Google Analytics

Verder gebruiken en delen wij uw Persoonsgegevens ook indien dit noodzakelijk of gepast is, vooral als we een juridische verplichting of legitiem belang hebben om dit te doen:

 • Om de toepasselijke wetgeving na te leven.
  Dit kan wetgeving betreffen buiten het land waar u woont.
 • Om aan verzoeken te voldoen van openbare en overheidsinstanties.
  Dit kunnen instanties betreffen buiten het land waar u woont.
 • Om medewerking te verlenen aan wetshandhavers.
  Bijvoorbeeld als we verzoeken en bevelen van wetshandhavers ontvangen.
 • Vanwege andere juridische redenen.
  Om onze voorwaarden en beleid te handhaven; en om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van, u of anderen te beschermen.
 • In verband met een verkoop of zakelijke transactie.
  We hebben een legitiem belang bij het openbaren of overdragen van uw Persoonsgegevens aan een derde in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overgang, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedures). Dergelijke derden kunnen bijvoorbeeld een verwervende entiteit en diens adviseurs zijn.

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor of toegestaan in het licht van de in doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt (zie de paragraaf “Hoe gebruiken wij uw Persoonsgegevens?”), tenzij wet- of regelgeving ons verplicht om uw Persoonsgegevens korter of langer te bewaren.

 • De Persoonsgegevens die wij gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven en/of marketing-gerelateerde materialen bewaren wij totdat u zich uitschrijft van de nieuwsbrief of marketing-materialen.
 • De Persoonsgegevens die wij gebruiken voor het het personaliseren van uw ervaring op de Website bewaren wij gedurende twaalf (12) maanden.

Contactgegevens

U kunt via onderstaande contactgegevens Emico bereiken:

Emico B.V.
DPO: Gerard de Visser
Utrechtsestraatweg 157
3911 TS Rhenen
gdvisser@emico.nl
+31 (0)85 888 77 44


Recht van Individuen

Indien u vragen of zorgen hebt over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via info@emico.nl of contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via gdvisser@emico.nl. Als u gebruik wilt maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw Persoonsgegevens, indien u een kopie van uw Persoonsgegevens wenst, gebruik wilt maken van uw recht op portabiliteit, of indien u ons wilt verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of bezwaar wilt maken tegen deze verwerking, dan kunt u contact opnemen met gdvisser@emico.nl of via post. U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief