Emico

Nooit geen zorgen

We zijn altijd te bereiken

magento-oplossing

Ticketsysteem

Om te zorgen dat communicatie centraal blijft en dat belangrijke taken niet achterblijven, maken wij gebruik van een ticketsysteem. In dit ticketsysteem is het mogelijk om je verzoek, wens of vraag in te voeren. Elke aanvraag wordt in het systeem een issue genoemd. Een issue krijgt altijd een nummer, waarmee hij altijd gevonden en geïdentificeerd kan worden.

De interface spreekt redelijk voor zich, bij het menu-item ‘issues’ vindt je de huidig openstaande lijst.
Deze staat standaard gefilterd op ‘Open’ tickets.

Tickets kunnen hier worden bekeken en worden ingevoerd, jullie hebben zelf invloed op de volgorde waarop tickets worden Wij hebben hier onze planning, rapportages en alles wat nodig op zitten. Verder is het zo dat wij ook uren op tickets boeken, zodat er ook een beeld is waar de tijd en kosten naar toe gaan. Voor mail en telefoon is dit er uiteraard niet.

magento-oplossing

Invoeren van tickets

Indien er in de toekomst een keer meer tickets in de lijst komen te staan en je hebt bijv. 15 tickets met een prioriteit van normaal, maar je wilt wel dat 3 tickets eerder worden opgepakt, dan kan je deze 3 tickets een subprioriteit geven.

Hier geldt, hoe hoger hoe belangrijker. Indien er bijv. 7 tickets op opgelost testen staan welke allemaal gesloten kunnen worden (jullie als klant accepteren in feite een oplevering en sluiten dan het ticket, of zetten het ticket op akkoord / mag live). Maar tickets kunnen in de lijst worden geselecteerd en dan in 1x worden verwerkt, dit kan door de tickets te selecteren en dan met de rechtermuisknop het actie menu te openen

SPOED

Beïnvloed direct het proces en betekend (gedeeltelijk) downtime, z.s.m. oppakken (het liefst zelfde dag nog). Klanten kunnen niet of nauwelijks bestellen.

HOOG

Is gewenst dat hij als hot-fix wordt gereleased. (enkele dagen = wekelijkse release)

NORMAAL

Kan met de eerst volgende geplande deploy mee. (4 wekelijks)

.

LAAG

Hoeft niet in de komende week / weken.

ZEER LAAG

Komt in de komende weken / maanden wel ergens een keer (mee pakken met andere werkzaamheden maar niet los specifiek inplannen).

NIEUW

Het ticket is nieuw ingeschoten en nog gewijzigd van status en moet nog worden opgepakt.

INGEPLAND

Ticket staat ingepland.

BEZIG

Ticket wordt momenteel aan gewerkt of is zeer recent aan gewerkt maar nog niet afgerond.

OPGELOST / TESTEN

Ticket is door ontwikkelaar als klaar bevonden en staat klaar om getest te worden.

MEER INFO / WACHTEN OP KLANT

Ticket kan niet door ontwikkelteam worden verwerkt en behoeft nog aandacht, afstemming of er mist bijv. toegang tot een extern systeem.

HEROPEND

Ticket is na eerdere updates heropend en behoeft nog aandacht.

KAN LIVE

Ticket is akkoord gegeven door de klant en kan worden live gezet.

GESLOTEN

Ticket is afgerond en live gezet of behoeft geen aandacht meer.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief